Közösségi Nyelviskolák Konferenciája

 In Uncategorized

Pedagógusaink részt vettek a minden évben megtartandó „State Community Language Schools Conference”-en. Az ehhez hasonló konferenciák hozzájárulnak a tanáraink látókörének bővítéséhez, ezáltal az iskolánk feljődéséhez. Jó alkalmat nyújtanak megismerni más, hasonló iskolák képviselőit, átbeszélni, megoldani a felmerülő közös problémákat.

Az eseményt az „Ethnic Schools Association of Victoria” szervezte, mely összefogja Victoria állam 55 különböző tanítási nyelvű, 200-nál is több nemzetiségi iskoláját. A téma a Közösségi nyelviskolák kihívásai és lehetőségei „Community Language Schools Challenges and Opportunities in Languages Education” volt.

Az egész napos program délelőttjén előadásokat hallgattunk az RMIT, a University of Melbourne, a Monash University professzoraitól, politikusoktól és a szervezet vezetőitől. Kihangsúlyozták, hogy Ausztrália egy olyan ország, ahova mindenki valahonnan érkezett, ezért fontos egymás kultúrájának megismerése, elfogadása. Biztosítani kell a különböző nemzetek képviselőinek az anyanyelvük és kultúrájuk ápolását.

Mindannyian egyetértettek benne, hogy támogatni kell a nemzetiségi iskolák létezését, melyeknek fontos szerepük van a gyerekek nevelésében. Az interkulturalitásra épülő világunkban hatalmas kincs a többnyelvűség és a kommunikációs készség. Lehetőséget kell biztosítani a diákoknak, hogy megtanuljanak írni, olvasni és kommunikálni az anyanyelvükön. Alkalmat kell biztosítani nekik, hogy a saját közösségeiken belül használni tudják a nyelvet. Hiszen egy nyelvet bárki meg tud tanulni, azonban a származási országának kultúráját csak a saját nyelvének képviselőitől kaphatja meg.

Délután opcionális „workshop”-okon vettünk részt, ahol újabb, tanításba beépíthető ötletekkel gazdagodtunk. Bemutatást nyertünk Victoria állam tanmenetébe, összehasonlítva a nemzetiségi iskolák tanmenetével. Szó volt az iskolai gyermekbiztonságról, a kulturális különbözőségekről, a diákok értékeléséről és a beszéltetés fontosságáról, annak lehetőségeiről a nyelvórákon.

Jó volt szembesülni vele, hogy az ausztrál állam támogatja a nemzetiségi közösségeket, ezáltal a magyar nyelv ápolását is. Iskolánk feladata tehát a nyelv átadásán túl, a diákjaink nevelése, a kultúra, a vallás és a helyes értékrend kialakítása. Ez azonban csak akkor valósítható meg, ha az iskola- család- diák hármas harmóniában tud együttműködni.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt